HCI 004 Workshop การผลิตสบู่ก้อนใสกลีเซอรีนจากสารสกัดจากธรรมชาติ

HCI 004 Workshop การผลิตสบู่ก้อนใสกลีเซอรีนจากสารสกัดจากธรรมชาติ

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   PDF ไฟลล์ https://drive.google.com/file/d/0ByoxC5GXolQxTkVjSEpTMTMwY2c/view?usp=sharing ................................     JPEC ไฟลล์ (ไฟลล์ภาพเหมาะสำหรับอ่านบนมือถือ) https://drive.google.com/open?id=0ByoxC5GXolQxTkVjSEpTMTMwY2c     ....................................................................................... ฝึกอบรมวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560   ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย(ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต) จ.ปทุมธานี   คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่นำทาง ....................................................................................... วิทยากร คุณฐาปนี ชูสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสถาบันวิทยาการการจัดการนวัตกรรม ...................................................................................... สมัครฝึกอบรมและสำรองที่นั่งได้ที่   คุณกนกวรรณ ทองเจริญศิริกุล   โทร 081-351-3044   LINE 081 351 3044   อีเมลล์ officerhmiw@gmail.com ....................................................................................... Key Highlight   1 ทราบองค์ความรู้ วิธีการผลิตสบู่กลีเซอรีนก้อนใส   2 การตั้งตำรับสบู่กลีเซอรีนที่มีส่วนผสมและสารสกัดจากธรรมชาติ   3 ข้อกำหนด กติกา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตผลิตและจัดจำหน่ายสบู่   ....................................................................................... หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ   1 กลุ่มเกษตรกรที่สนใจแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ไปเป็นสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพ เครื่องสำอาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต่อยอดไปสู่การผลิตสบู่ก้อนใสกลีเซอรีน ในสูตรต่างๆ 2 ผู้ที่สนใจพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร อาทิ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ (Regulation Affair ) 3 เจ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เสริมอาหาร และ สมุนไพร และ สปา 4 นักวิทย์ฯในทีมวิจัยและพัฒนา…continue reading →
การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพมูลค่าสูงฯ (การแปรรูปข้าวเพื่อเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพ)

การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพมูลค่าสูงฯ (การแปรรูปข้าวเพื่อเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพ)

หลักสูตร การแปรรูปข้าวเพื่อเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพ (more…)
หลักสูตร HCI 010 การทำเบียร์โฮมเมด

หลักสูตร HCI 010 การทำเบียร์โฮมเมด

ฝึกอบรม วันที่   30  กันยายน  2560  (วันที่1) วันที่  7  ตุลาคม  2560  (วันที่2  จบหลักสูตร) ตั้งแต่เวลา 09.30 - 16.00 น. ณ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ (more…)
หลักสูตร HCI 010 การทำเบียร์โฮมเมด

หลักสูตร HCI 010 การทำเบียร์โฮมเมด

ฝึกอบรม วันที่   17  สิงหาคม  2560  (วันที่1) วันที่  30  สิงหาคม  2560  (วันที่2  จบหลักสูตร) ตั้งแต่เวลา 09.30 - 16.00 น. ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี (more…)
Work shop การทำแชมพู และสเปรย์ลดการหลุดร่วงของเส้นผมจากสารสกัดกระเม็ง

Work shop การทำแชมพู และสเปรย์ลดการหลุดร่วงของเส้นผมจากสารสกัดกระเม็ง

Work shop การทำแชมพู และสเปรย์ลดการหลุดร่วงของเส้นผมจากสารสกัดกระเม็ง ฝึกอบรม วันจันทร์ที่  24   กรกฎาคม  2560 (more…)
Workshop การทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดช่องปาก เหงือก และฟัน

Workshop การทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดช่องปาก เหงือก และฟัน

Workshop การทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดช่องปาก เหงือก และฟัน
 
ฝึกอบรม วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560
 
(ลื่อนมาจาก วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560)
 
(more…)
แนวทางการเจาะตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

แนวทางการเจาะตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

ฝึกอบรม เดือนสิงหาคม     ฝึกอบรม วันที่  29  สิงหาคม  2560 เดือนกันยายน     ฝึกอบรม วันที่  29  กันยายน  2560 เดือนตุลาคม      ฝึกอบรม วันที่  30  ตุลาคม   2560 เดือนพฤศจิกายน  ฝึกอบรม วันที่  30  พฤศจิกายน 2560 เดือนธันวาคม     ฝึกอบรม วันที่  27  ธันวาคม  2560 (more…)
เริ่มต้นธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ภายใต้แบรนด์ตัวเอง

เริ่มต้นธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ภายใต้แบรนด์ตัวเอง

ฝึกอบรม เดือนสิงหาคม     ฝึกอบรม วันที่  21   มิถุนายน  2560 เดือนกันยายน     ฝึกอบรม วันที่  25  กันยายน  2560 เดือนตุลาคม      ฝึกอบรม วันที่  25  ตุลาคม   2560 เดือนพฤศจิกายน  ฝึกอบรม วันที่  25  พฤศจิกายน 2560 เดือนธันวาคม     ฝึกอบรม วันที่  25  ธันวาคม   2560 (more…)