แนวทางการเจาะตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

ฝึกอบรม

เดือนสิงหาคม     ฝึกอบรม วันที่  29  สิงหาคม  2560

เดือนกันยายน     ฝึกอบรม วันที่  29  กันยายน  2560

เดือนตุลาคม      ฝึกอบรม วันที่  30  ตุลาคม   2560

เดือนพฤศจิกายน  ฝึกอบรม วันที่  30  พฤศจิกายน 2560

เดือนธันวาคม     ฝึกอบรม วันที่  27  ธันวาคม  2560

ตั้งแต่เวลา 09.30 – 16.00 น.

ฝึกอบรม ณ The Knowledge Exchange: KX

ที่อยู่: แขวง บางลำภูล่าง เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

กดเพื่อดูแผนที่การเดินทางที่นี่: https://www.google.com/…/13.7204…/@13.724336,100.502291,16z…

สมัครฝึกอบรมในหลักสูตรนี้  

   โทร.086-367-2033 (คุณน้อย  ชัชชญา  ธูปทอง) 

   Line id. 0863672033

ลงทะเบียนผ่านเวปไซต์

เดือนสิงหาคม :    คลิก            

(http://www.ioithailand.net/training/regisI.php?id=245)

เดือนกันยายน :   คลิก            

(http://www.ioithailand.net/training/regisI.php?id=246)

เดือนตุลาคม :   คลิก            

(http://www.ioithailand.net/training/regisI.php?id=247)

เดือนพฤศจิกายน :  คลิก          

 (http://www.ioithailand.net/training/regisI.php?id=248)

เดือนธันวาคม  :  คลิก            

(http://www.ioithailand.net/training/regisI.php?id=249)

………………………………………………………………

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Website: 

Key Highlight

****หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ*****

1.ผู้ที่ประกอบธุรกิจและต้องการขยายธุรกิจเพื่อความก้าวหน้าและการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต

2.ตัวแทนจัดจำหน่าย , ผู้จัดจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

วิทยากร

  • ดร.สิทธิชัย  แดงประเสริฐ  ผู้ำนวยการฝ่ายนวัตกรรม บริษัทซีดีไอพี ประเทศไทย จำกัด

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

***** ผลที่คาดว่าผู้เรียนจะได้รับ

(หลักสูตรนี้สอนอะไร/ให้ความรู้อะไรบ้าง?) ****

ได้ทราบแนวทางการจัดจำหน่ายสินค้าสผ่านร้านค้าปลีกสมัยใหม่ในรูปแบบต่างๆ นำมาซึ่งรายได้และการเติบโตของผลประกอบการที่มากขึ้น

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

****ที่มาและความสำคัญของหลักสูตร/แรงบันดาลใจในการพัฒนาหลักสูตร****

จากกระแส SMEs  Startup  ในปัจจุบันที่ขยายตัวขึ้นส่งผลให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตื่นตัวในการพัฒนาสินค้าและการให้บริการตลอดจนพัฒนาการตลาดในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำมาสู่การขยายตัวของธุรกิจ

ปัจจุบันช่องทางการจัดจำหน่ายได้มีมากมายหลายช่องทางที่เกิดขึ้นมารอบรับการขยายตัวของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ไม่ว่าจะเป็น ร้านค้าปลีกสมัยใหม่  อาทิ  Big C  /Lotus /Top supermarket และอื่นๆ  

สถาบันฯได้ตระหนักถือการเติบโตของธุรกิจของผู้ประกอบการในระดับ SMEs  จึงได้พัฒนาเป็นหลักสูตรแนวทางการเจาะตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ  เพื่อเป็นแนวทางการแนะนำผู้ประกอบการ มีตัวเลือกและช่องทางในการเสนอขายสินค้าในช่องทางการจัดจัดหน่ายในรูปแบบต่างๆ เพื่อการเติบโตของธุรกิจในอนาคตสืบไป

กำหนดการ/ภาพรวม/ขอบเขตการเรียนการสอน

08.30 – 09.30 น.

ลงทะเบียน

09.30 – 09.45 น.

กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน โดย ดร.สิทธิชัย  แดงประเสริฐ  ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการการจัดการนวัตกรรม

09.45 – 10.30 น.

บรรยายหัวข้อ  โอกาสการเติบโตของ SMEs ไทย กับธุรกิจเพื่อสุขภาพและความงาม อันไหนรุ่ง อันไหนร่วง

10.30 – 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 11.45 น.

เจาะตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพกลุ่มต่างๆอย่างไรให้โดนใจลุกค้า

11.45 – 12.00 น. 

ตอบข้อซักถาม / สรุปกิจกรรม / พักรับประทานอาหารกลางวัน

12.00 – 13.00 น.  

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

การเสนอขายสินค้าเข้าตลาดค้าปลีกรูบแบบใหม่

14.30 – 14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่างรอบบ่าย

14.45 – 15.45 น.  

การเสนอขายสินค้าเข้าตลาดค้าปลีกรูบแบบใหม่  (ต่อ)

15.45 – 16.00 น.

ตอบข้อซักถาม /สรุปกิจกรรม / จบกิจกรรม

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 3,500บาท(สามพันห้าร้อยบาท ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ เดือนสิงหาคม    วันที่  1  – 29 สิงหาคม  2560  

เดือนกันยายน    วันที่  1  – 28  กันยายน  2560  

เดือนตุลาคม     วันที่  1  – 29 ตุลาคม    2560  

เดือนพฤศจิกายน วันที่  1  – 29  พฤศจิกายน  2560  

เดือนธันวาคม    วันที่  1  – 26 ธันวาคม  2560  

ลงทะเบียนผ่านเวปไซต์

เดือนสิงหาคม :    คลิก            

(http://www.ioithailand.net/training/regisI.php?id=245)

เดือนกันยายน :   คลิก            

(http://www.ioithailand.net/training/regisI.php?id=246)

เดือนตุลาคม :   คลิก            

(http://www.ioithailand.net/training/regisI.php?id=247)

เดือนพฤศจิกายน :  คลิก          

 (http://www.ioithailand.net/training/regisI.php?id=248)

เดือนธันวาคม  :  คลิก            

(http://www.ioithailand.net/training/regisI.php?id=249)

………………………………………………………………

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *