ค้นหา : ประจำเดือน
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบ : 117 หลักสูตร
No. วันที่อบรม วัน ชื่อหลักสูตร ราคา สถานที่ เอกสาร ช่องทาง
130/03/2019 ถึง 31/03/20192 วันHP 001 : THE HOMEOPATHY HOME PRESCRIBER COURSE2,500 บาท อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
220/06/2019 ถึง 20/06/20191 วันPS0101 : การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มฟังก์ชั่นนอลจากสับปะรด 5,000 บาทอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
316/05/2019 ถึง 16/05/20191 วันPS009 : การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากกล้วย และ workshop สินค้าต้นแบบ5,000 บาทอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
422/06/2019 ถึง 22/06/20191 วันMT005 : Workshop การสร้างเอกสารและการควบคุมเอกสาร ในระบบ GMP4,900 บาทอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
525/05/2019 ถึง 25/05/20191 วันMT002 : Workshop การเตรียมความพร้อมเพื่อขอ GMP โรงงานเครื่องสำอาง5,000 บาทอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
623/04/2019 ถึง 23/04/20191 วันRA006 : Workshop การออกแบบฉลากและการขออนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ ให้ถูกต้องตามหลักสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา4,900 บาท อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
718/06/2019 ถึง 18/06/20191 วันRA004 : Workshop หลักการและเทคนิคขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ สินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยระบบขึ้นทะเบียนแบบ E-SUBMISSTION ต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา4,900 บาท อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
827/03/2019 ถึง 27/03/20191 วันOH 001 : Openhouse NSTDA& Friend โดย สวทช.ฟรี อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
921/03/2019 ถึง 21/03/20191 วันPS 003 : Workshop การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชตระกูลส้ม 5,000 บาท อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
1020/07/2019 ถึง 20/07/20191 วันMT 001 : Workshop การออกแบบและการปรับแก้ไขพื้นที่เพื่อการขออนุญาต สร้างโรงงานขนาดเล็ก ตลอดจนเตรียมความพร้อมเพื่อการขอ มาตรฐานกระบวนการผลิต Primary GMP 4,900 บาทอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
1127/04/2019 ถึง 27/04/20191 วันMT 001 : Workshop การออกแบบและการปรับแก้ไขพื้นที่เพื่อการขออนุญาต สร้างโรงงานขนาดเล็ก ตลอดจนเตรียมความพร้อมเพื่อการขอ มาตรฐานกระบวนการผลิต Primary GMP 4,900 บาทอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
1230/03/2019 ถึง 31/03/20192 วันHP001 : THE HOMEOPATHY HOME PRESCRIBER COURSE5,500 บาท อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
1314/03/2019 ถึง 14/03/20191 วันPS008 : การสกัด GABA จากข้าวไทย และ workshop การแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ5,000 บาท อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
1423/03/2019 ถึง 23/03/20191 วันMT009 : การตรวจประเมินภายในระบบ ASEAN GMP สำหรับโรงงานเครื่องสำอางค์(Internal Audit ASEAN GMP for Cosmetic)4,900 บาท อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
1509/03/2019 ถึง 09/02/20191 วันMT005 : Workshop การสร้างเอกสาร และ การควบคุมเอกสาร ในระบบ GMP4,900 บาท อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
1614/02/2019 ถึง 14/02/20191 วันPS006 : เทคนิคการสกัดและการแปรรูปถั่งเช่าเป็นผลิตภัณฑ์ด้านความงาม5,000 บาท อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
1723/02/2019 ถึง 23/02/20191 วันMT002 : Workshop หลักสูตร การเตรียมความพร้อมเพื่อขอ GMP โรงงานเครื่องสำอาง 4,900 บาท อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
1817/01/2019 ถึง 17/01/20191 วันPS003 : การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชตระกูลส้ม 5,000 บาท อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
1909/02/2019 ถึง 19/01/20191 วันMT001 : Workshop การออกแบบและการปรับแก้ไขพื้นที่เพื่อการขออนุญาต สร้างโรงงานขนาดเล็ก ตลอดจนเตรียมความพร้อมเพื่อการขอ มาตรฐานกระบวนการผลิต Primary GMP 4,900 บาท อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
2015/01/2019 ถึง 15/01/20191 วันMKT006 : สัมมนา การยกระดับธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ฟรี อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

Total 117 Record : 6 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] Next>>

ความหมายของไอคอน
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตร ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตร
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติ ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้ว หลักสูตรจองเต็มแล้ว
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติ ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้ว หลักสูตรจองเต็มแล้ว


ควบคุมคุณภาพหลักสูตรโดย ดร. สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธาน ชมรมผู้เช่าอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ผู้บริหารบริษัทนวัตกรรม วิจัยพัฒนา ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช
รายการอายุร้อยร้อยล้าน


Copyright © 2016 Institute of Innovation Education and Training Center
131 ห้อง 227 อาคารกลุ่มนวัตกรรม1 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 Tel: 0-2564-7000 ต่อ 5204, 0-2564-7200 ต่อ 5205
https://www.facebook.com/ioitraining/