ค้นหา : ประจำเดือน
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบ : 117 หลักสูตร
No. วันที่อบรม วัน ชื่อหลักสูตร ราคา สถานที่ เอกสาร ช่องทาง
2126/02/2019 ถึง 26/02/20191 วันRA 004 : Workshop หลักการและเทคนิคขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ สินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์แผนโบราณ เสริมอาหาร และเครื่องสำอาง ต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา4,900 บาท อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
2201/12/2018 ถึง 01/12/20181 วันMT 005 : Workshop การสร้างเอกสาร และ การควบคุมเอกสาร ในระบบ GMP4,900 บาท อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
2329/06/2018 ถึง 29/06/20181 วันMKT 006 : การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่และเชื่อมโยงธุรกิจฟรี อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
2424/07/2018 ถึง 24/07/20181 วันMT 007 : ศึกษาดูงานใน สวทช. เพื่อความร่วมมือในนวัตกรรม เว้นการขอทุนและสิทธิประโยชน์ต่างๆฟรี อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
2512/05/2018 ถึง 12/05/20181 วันMT001 : Workshop การออกแบบและการปรับแก้ไขพื้นที่เพื่อการขออนุญาต สร้างโรงงานขนาดเล็กตลอดจนเตรียมความพร้อมเพื่อการขอ มาตรฐานกระบวนการผลิต Primary GMP4,900 บาท
2623/05/2018 ถึง 23/05/20181 วันMT006 เสวนา : แนวทาง การเขียนขอทุนสนับสนุน การพัฒนาสินค้า กับภาครัฐฟรีอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
27In HOUSE1 วันMT 006 : Workshop การเขียนขอทุนสนับสนุนและการพัฒนาสินค้า กับภาครัฐ4,900 บาทอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
2824/04/2018 ถึง 24/04/20181 วันMT 004 : ไขรหัสพัฒนาบุคลากรด้วยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ฟรี อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
2915/12/2018 ถึง 15/12/20182 วันPS 002 : พื้นฐานการผลิตเบียร์ในระดับอุตสาหกรรม (15,22 ธันวาคม 2561)7,000 บาทมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
3011/11/2018 ถึง 11/11/20182 วันPS 001 : การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีตำรับเบียร์คราฟท์ (11,25 พฤศจิกายน 2561)6,000 บาทมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต
3120/10/2018 ถึง 20/10/20182 วันPS 002 : พื้นฐานการผลิตเบียร์ในระดับอุตสาหกรรม (20,27 ตุลาคม 2561)7,000 บาทมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
3202/09/2018 ถึง 02/09/20182 วันPS 001 : การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีตำรับเบียร์คราฟท์ (2,23 กันยายน 2561)7,000 บาทมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
3318/08/2018 ถึง 18/08/20182 วันPS 002 : พื้นฐานการผลิตเบียร์ในระดับอุตสาหกรรม (18,25 สิงหาคม 2561)7,000 บาทมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
3408/07/2018 ถึง 08/07/20182 วันPS 001 : การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีตำรับเบียร์คราฟท์ (8,22 กรกฎาคม 2561)6,000 บาทมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต
3516/06/2018 ถึง 16/06/20182 วันPS 002 : พื้นฐานการผลิตเบียร์ในระดับอุตสาหกรรม (16,23 มิถุนายน 2561)7,000 บาทมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
3606/05/2018 ถึง 06/05/20181 วันPS 001 : การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีตำรับเบียร์คราฟท์ (6,20 พฤษภาคม 2561)6,000 บาทมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต
3726/04/2018 ถึง 26/04/20181 วันMKT 001 : การตลาดเจาะลึกธุรกิจ Home Shopping พร้อมพบกับต้นแบบธุรกิจ Home Shopping ในไทย 3,500 บาทบริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
3818/12/2018 ถึง 18/12/20181 วันPS006 : Workshop การแปรรูป ถั่งเช่า และการพัฒนาสินค้าต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ5,000 บาทอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
3914/12/2018 ถึง 14/12/20181 วันPS008 : Workshop การตั้งตำรับและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับสปา5,000 บาทอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
4009/12/2018 ถึง 09/12/20181 วันMT002 : Workshop หลักสูตร การเตรียมความพร้อมเพื่อขอ GMP โรงงาน ทั้งแบบเข้าข่ายโรงงานและไม่เข้าข่ายโรงงาน Primary GMP4,900 บาทอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

Total 117 Record : 6 Page : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] Next>>

ความหมายของไอคอน
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตร ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตร
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติ ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้ว หลักสูตรจองเต็มแล้ว
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติ ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้ว หลักสูตรจองเต็มแล้ว


ควบคุมคุณภาพหลักสูตรโดย ดร. สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธาน ชมรมผู้เช่าอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ผู้บริหารบริษัทนวัตกรรม วิจัยพัฒนา ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช
รายการอายุร้อยร้อยล้าน


Copyright © 2016 Institute of Innovation Education and Training Center
131 ห้อง 227 อาคารกลุ่มนวัตกรรม1 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 Tel: 0-2564-7000 ต่อ 5204, 0-2564-7200 ต่อ 5205
https://www.facebook.com/ioitraining/