ค้นหา : ประจำเดือน
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบ : 117 หลักสูตร
No. วันที่อบรม วัน ชื่อหลักสูตร ราคา สถานที่ เอกสาร ช่องทาง
4108/12/2018 ถึง 08/12/20181 วันMT001 : Workshop การออกแบบและการปรับแก้ไขพื้นที่เพื่อการขออนุญาต สร้างโรงงานขนาดเล็ก ตลอดจนเตรียมความพร้อมเพื่อการขอ มาตรฐานกระบวนการผลิต Primary GMP4,900 บาทอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
4210/09/2018 ถึง 10/09/20181 วันPS004 : Workshop การแปรรูป ข้าว และการพัฒนาสินค้าต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ5,000 บาทอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
4326/11/2018 ถึง 26/11/20181 วันPS007 : Workshop การตั้งตำรับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดช่องปาก เหงือก และฟัน เพื่อเป็นต้นแบบสินค้า(Prototype)เพื่อสร้างมูลค่าสู่เชิงพาณิชย์4,500 บาทอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
4422/11/2018 ถึง 22/11/20181 วันMT007 : การบริหารองค์กร SME ตามแนวพระราชดำริ4,900 บาทอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
4518/11/2018 ถึง 18/11/20181 วันMT002 : Workshop หลักสูตร การเตรียมความพร้อมเพื่อขอ GMP โรงงาน ทั้งแบบเข้าข่ายโรงงานและไม่เข้าข่ายโรงงาน Primary GMP4,900 บาทอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
4617/11/2018 ถึง 17/11/20181 วันMT001 : Workshop การออกแบบและการปรับแก้ไขพื้นที่เพื่อการขออนุญาต สร้างโรงงานขนาดเล็ก ตลอดจนเตรียมความพร้อมเพื่อการขอ มาตรฐานกระบวนการผลิต Primary GMP4,900 บาทอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
4712/11/2018 ถึง 12/11/20181 วันPS005 : Workshop การตั้งตำรับและการพัฒนาสบู่กลีเซอรีนก้อนใสที่มีส่วนผสมจากสารสกัดธรรมชาติ และการพัฒนาสินค้าต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ4,500 บาทอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
4805/11/2018 ถึง 05/11/20181 วันPS003 : Workshop การแปรรูป ส้ม และการพัฒนาสินค้าต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ5,000 บาทอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
4918/10/2018 ถึง 18/10/20181 วันMT006 : การคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจ5,500 บาทอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
5006/09/2018 ถึง 06/09/20181 วันMT005 : ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม5,500 บาทอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
5110/11/2018 ถึง 10/11/20181 วันMT002 : Workshop หลักสูตร การเตรียมความพร้อมเพื่อขอ GMP โรงงาน ทั้งแบบเข้าข่ายโรงงานและไม่เข้าข่ายโรงงาน Primary GMP4,900 บาทอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
5210/10/2018 ถึง 10/10/20181 วันMT001 : Workshop การออกแบบและการปรับแก้ไขพื้นที่เพื่อการขออนุญาต สร้างโรงงานขนาดเล็กตลอดจนเตรียมความพร้อมเพื่อการขอ มาตรฐานกระบวนการผลิต Primary GMP4,900 บาทอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
5312/11/2018 ถึง 12/11/20181 วันPS006 : Workshop การแปรรูป ถั่งเช่า และการพัฒนาสินค้าต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ5,000 บาทอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
5418/09/2018 ถึง 18/09/20181 วันRA002 : Workshop หลักการและเทคนิคขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ สินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์แผนโบราณ เสริมอาหาร และเครื่องสำอาง ต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา4,900 บาทอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
5522/09/2018 ถึง 22/09/20181 วันMT002 : Workshop หลักสูตร การเตรียมความพร้อมเพื่อขอ GMP โรงงาน ทั้งแบบเข้าข่ายโรงงานและไม่เข้าข่ายโรงงาน Primary GMP4,900 บาทอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
5615/09/2018 ถึง 15/09/20181 วันMT001 : Workshop การออกแบบและการปรับแก้ไขพื้นที่เพื่อการขออนุญาต สร้างโรงงานขนาดเล็ก ตลอดจนเตรียมความพร้อมเพื่อการขอ มาตรฐานกระบวนการผลิต Primary GMP4,900 บาทอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
5713/09/2018 ถึง 13/09/20181 วันPS008 : Workshop การตั้งตำรับและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับสปา5,000 บาทอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
5810/09/2018 ถึง 10/09/20181 วันPS004 : Workshop การแปรรูป ข้าว และการพัฒนาสินค้าต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ5,000 บาทอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
5904/09/2018 ถึง 04/09/20181 วันRA001 : Workshop หลักการและเทคนิคขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ สินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยระบบขึ้นทะเบียนแบบ E-SUBMISSTION ต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา4,900 บาทอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
6008/10/2018 ถึง 08/10/20181 วันPS003 : Workshop การแปรรูป ส้ม และการพัฒนาสินค้าต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ5,000 บาทอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

Total 117 Record : 6 Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ] Next>>

ความหมายของไอคอน
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตร ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตร
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติ ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้ว หลักสูตรจองเต็มแล้ว
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติ ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้ว หลักสูตรจองเต็มแล้ว


ควบคุมคุณภาพหลักสูตรโดย ดร. สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธาน ชมรมผู้เช่าอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ผู้บริหารบริษัทนวัตกรรม วิจัยพัฒนา ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช
รายการอายุร้อยร้อยล้าน


Copyright © 2016 Institute of Innovation Education and Training Center
131 ห้อง 227 อาคารกลุ่มนวัตกรรม1 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 Tel: 0-2564-7000 ต่อ 5204, 0-2564-7200 ต่อ 5205
https://www.facebook.com/ioitraining/