ค้นหา : ประจำเดือน
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบ : 117 หลักสูตร
No. วันที่อบรม วัน ชื่อหลักสูตร ราคา สถานที่ เอกสาร ช่องทาง
6123/08/2018 ถึง 23/08/20181 วันPS007 : Workshop การตั้งตำรับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดช่องปาก เหงือก และฟัน เพื่อเป็นต้นแบบสินค้า(Prototype)เพื่อสร้างมูลค่าสู่เชิงพาณิชย์4,500 บาทอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
6222/08/2018 ถึง 22/08/20181 วันMT002 : Workshop หลักสูตร การเตรียมความพร้อมเพื่อขอ GMP โรงงาน ทั้งแบบเข้าข่ายโรงงานและ ไม่เข้าข่ายโรงงาน Primary GMP4,900 บาทอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
6321/08/2018 ถึง 21/08/20181 วันMT001 : Workshop การออกแบบและการปรับแก้ไขพื้นที่เพื่อการขออนุญาต สร้างโรงงานขนาดเล็กตลอดจนเตรียมความพร้อมเพื่อการขอ มาตรฐานกระบวนการผลิต Primary GMP4,900 บาทอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
6409/08/2018 ถึง 09/08/20181 วันPS005 : Workshop การตั้งตำรับและการพัฒนาสบู่กลีเซอรีนก้อนใสที่มีส่วนผสมจากสารสกัดธรรมชาติ และการพัฒนาสินค้าต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ4,500 บาทอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
6507/08/2018 ถึง 07/08/20181 วันRA004 : Workshop หลักการและเทคนิคขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ สินค้าในกลุ่มอาหารทั่วไป อาหารเสริม เครื่องสำอาง ยาแผนโบราณ โดยระบบขึ้นทะเบียนแบบ E-SUBMISSION ต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา4,900 บาทอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
6606/08/2018 ถึง 06/08/20181 วันMT004 : Lean for office5,000 บาทอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
6719/07/2018 ถึง 19/07/20181 วันMT009 : BOI สำหรับผู้จัดการโรงงาน5,000 บาทอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
6816/07/2018 ถึง 16/07/20181 วันPS012 : Workshop การแปรรูป งา และการพัฒนาสินค้าต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ4,500 บาทอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
6911/07/2018 ถึง 11/07/20181 วันMT001 : Workshop การออกแบบและการปรับแก้ไขพื้นที่เพื่อการขออนุญาต สร้างโรงงานขนาดเล็กตลอดจนเตรียมความพร้อมเพื่อการขอ มาตรฐานกระบวนการผลิต Primary GMP4,900 บาทอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
7025/06/2018 ถึง 25/06/20181 วันPS008 : Workshop การตั้งตำรับและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับสปา5,000 บาทอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
7118/06/2018 ถึง 18/06/20181 วันPS006 : Workshop การแปรรูป ถั่งเช่า และการพัฒนาสินค้าต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ5,000 บาทอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
7214/06/2018 ถึง 14/06/20181 วันPS010 : Workshop การแปรรูป ขมิ้น และการพัฒนาสินค้าต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ4,500 บาทอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
7311/06/2018 ถึง 11/06/20181 วันPS004 : Workshop การแปรรูป ข้าว และการพัฒนาสินค้าต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ5,000 บาทอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
7414/07/2018 ถึง 14/07/20181 วันMT002 : Workshop หลักสูตร การเตรียมความพร้อมเพื่อขอ GMP โรงงาน ทั้งแบบเข้าข่ายโรงงานและไม่เข้าข่ายโรงงาน Primary GMP4,900 บาทอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
7506/06/2018 ถึง 06/06/20181 วันMT001 : Workshop การออกแบบและการปรับแก้ไขพื้นที่เพื่อการขออนุญาต สร้างโรงงานขนาดเล็กตลอดจนเตรียมความพร้อมเพื่อการขอ มาตรฐานกระบวนการผลิต Primary GMP4,900 บาทอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
7628/05/2018 ถึง 28/05/20181 วันPS003 : Workshop การแปรรูป ส้ม และการพัฒนาสินค้าต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ5,000 บาทอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
7721/05/2018 ถึง 21/05/20181 วันPS007 : Workshop การตั้งตำรับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดช่องปาก เหงือก และฟัน เพื่อเป็นต้นแบบสินค้า(Prototype)เพื่อสร้างมูลค่าสู่เชิงพาณิชย์4,500 บาทอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
7813/05/2018 ถึง 13/05/20181 วันMT002 : Workshop หลักสูตร การเตรียมความพร้อมเพื่อขอ GMP โรงงาน ทั้งแบบเข้าข่ายโรงงานและไม่เข้าข่ายโรงงาน Primary GMP4,900 บาทอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
7912/05/2018 ถึง 12/05/20181 วันMT001 : Workshop การออกแบบและการปรับแก้ไขพื้นที่เพื่อการขออนุญาต สร้างโรงงานขนาดเล็กตลอดจนเตรียมความพร้อมเพื่อการขอ มาตรฐานกระบวนการผลิต Primary GMP4,900 บาทอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
8007/05/2018 ถึง 07/05/20181 วันPS005 : Workshop การตั้งตำรับและการพัฒนาสบู่กลีเซอรีนก้อนใสที่มีส่วนผสมจากสารสกัดธรรมชาติ และการพัฒนาสินค้าต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ4,500 บาทอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

Total 117 Record : 6 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ] Next>>

ความหมายของไอคอน
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตร ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตร
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติ ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้ว หลักสูตรจองเต็มแล้ว
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติ ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้ว หลักสูตรจองเต็มแล้ว


ควบคุมคุณภาพหลักสูตรโดย ดร. สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธาน ชมรมผู้เช่าอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ผู้บริหารบริษัทนวัตกรรม วิจัยพัฒนา ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช
รายการอายุร้อยร้อยล้าน


Copyright © 2016 Institute of Innovation Education and Training Center
131 ห้อง 227 อาคารกลุ่มนวัตกรรม1 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 Tel: 0-2564-7000 ต่อ 5204, 0-2564-7200 ต่อ 5205
https://www.facebook.com/ioitraining/