ค้นหา : ประจำเดือน
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบ : 117 หลักสูตร
No. วันที่อบรม วัน ชื่อหลักสูตร ราคา สถานที่ เอกสาร ช่องทาง
8109/04/2018 ถึง 09/04/20181 วันPS014 : Workshop การแปรรูปดอกมะลิ และการพัฒนาสินค้าต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ4,500 บาทอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
8231/03/2018 ถึง 07/04/20182 วันPS002 : พื้นฐานการผลิตเบียร์ในระดับอุตสาหกรรม (31/3/61,7/4/61)7,000 บาทมหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ บางเขน
8305/04/2018 ถึง 05/04/20181 วันMT001 : Workshop การออกแบบและการปรับแก้ไขพื้นที่เพื่อการขออนุญาต สร้างโรงงานขนาดเล็กตลอดจนเตรียมความพร้อมเพื่อการขอ มาตรฐานกระบวนการผลิต Primary GMP 4,900 บาทอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
8405/04/2018 ถึง 05/04/20181 วันMT 001 : Workshop การออกแบบและการปรับแก้ไขพื้นที่เพื่อการขออนุญาต สร้างโรงงานขนาดเล็ก ตลอดจนเตรียมความพร้อมเพื่อการขอ มาตรฐานกระบวนการผลิต Primary GMP 4,900 บาท อุทยานวิทยาสาสตร์ประเทศไทย
8501/04/2018 ถึง 01/04/20182 วันPS001 : การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีตำรับเบียร์คราฟท์ (1,22 เมษายน 2561)6,000 บาท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต
8624/03/2018 ถึง 25/03/20182 วันMT 003 : การพัฒนาที่ดินเพื่อการสร้างโรงงานและคลังสินค้า15,000 บาท
8705/04/2018 ถึง 05/04/20181 วันMT 005 : Workshop การออกแบบและการปรับแก้ไขพื้นที่เพื่อการขออนุญาต สร้างโรงงานขนาดเล็ก ตลอดจนเตรียมความพร้อมเพื่อการขอ มาตรฐานกระบวนการผลิต Primary GMP 4,900 บาทอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
8824/01/2018 ถึง 24/01/20181 วันMT 002 : Workshop หลักสูตร การเตรียมความพร้อมเพื่อขอ GMP โรงงาน ทั้งแบบเข้าข่ายโรงงานและไม่เข้าข่ายโรงงาน4,900 บาท อุทยานวิทยาสาสตร์ประเทศไทย
8919/03/2018 ถึง 19/03/20181 วันPS 011 : Workshop การแปรรูป ฟักข้าว และการพัฒนาสินค้าต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 5,000 บาทอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
90In HOUSE1 วันPS 010 : Workshop การแปรรูป ขมิ้น และการพัฒนาสินค้าต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 5,000 บาทอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
9112/07/2018 ถึง 12/07/20181 วันPS 009 : Workshop การแปรรูปใบ บัวบก และการพัฒนาสินค้าต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 3,500 บาท
9226/03/2018 ถึง 26/03/20181 วันPS 008 : Workshop การตั้งตำรับและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับสปา4,500 บาทอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
9312/03/2018 ถึง 12/03/20181 วันPS 006 : Workshop การแปรรูปถั่งเช่า และการพัฒนาสินค้าต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 5,000 บาทอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
9418/06/2018 ถึง 18/06/20181 วันRA 003 : Workshop หลักการและเทคนิคขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ สินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารโดยระบบขึ้นทะเบียนแบบ E-SUBMISSTION ต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 4,900 บาท อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
9527/03/2018 ถึง 27/03/20181 วันRA 002 : Workshop หลักการและเทคนิคขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ สินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์แผนโบราณ ต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 4,900 บาท อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
9606/03/2018 ถึง 06/03/20181 วันRA001 : Workshop หลักการและเทคนิคขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ สินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยระบบขึ้นทะเบียนแบบ E-SUBMISSTION ต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 4,900 บาท อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
9720/12/2018 ถึง 20/12/20181 วันPS 007 : Workshop การทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ปาก เหงือก และฟัน4,500 บาท อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
9826/02/2018 ถึง 26/02/20181 วันPS 005 : Workshop การตั้งตำรับและการพัฒนาสบู่กลีเซอรีนก้อนใสที่มีส่วนผสมจากสารสกัดธรรมชาติ และการพัฒนาสินค้าต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ4,500 บาท อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
9905/03/2018 ถึง 05/03/20181 วันPS 004 : Workshop การแปรรูป ข้าว และการพัฒนาสินค้าต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 5,000 บาท อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
10005/02/2018 ถึง 05/02/20181 วันPS 003 : Workshop การแปรรูปส้ม และการพัฒนาสินค้าต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ5,000 บาท อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

Total 117 Record : 6 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ] Next>>

ความหมายของไอคอน
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตร ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตร
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติ ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้ว หลักสูตรจองเต็มแล้ว
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติ ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้ว หลักสูตรจองเต็มแล้ว


ควบคุมคุณภาพหลักสูตรโดย ดร. สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธาน ชมรมผู้เช่าอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ผู้บริหารบริษัทนวัตกรรม วิจัยพัฒนา ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช
รายการอายุร้อยร้อยล้าน


Copyright © 2016 Institute of Innovation Education and Training Center
131 ห้อง 227 อาคารกลุ่มนวัตกรรม1 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 Tel: 0-2564-7000 ต่อ 5204, 0-2564-7200 ต่อ 5205
https://www.facebook.com/ioitraining/