ค้นหา : ประจำเดือน
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบ : 117 หลักสูตร
No. วันที่อบรม วัน ชื่อหลักสูตร ราคา สถานที่ เอกสาร ช่องทาง
10113/01/2018 ถึง 13/01/20182 วันPS 002 : พื้นฐานการผลิตเบียร์ในระดับอุตสาหกรรม7,000 บาท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
10214/01/2018 ถึง 14/01/20182PS 001 : การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีตำรับเบียร์คราฟท์6,000 บาท อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
10327/03/2018 ถึง 27/03/20181RA002 : หลักการและเทคนิคขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ สินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์พัฒนาจากสมุนไพรไทย (ยาแผนโบราณ)4,900 บาทอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ธรรมศาสตร์รังสิต
10408/12/2018 ถึง 08/12/20181MT001 : หลักสูตรการออกแบบและการปรับแก้ไขพื้นที่เพื่อการขออนุญาตสร้างโรงงานขนาดเล็ก ตลอดจนเตรียมความพร้อมเพื่อการขอมาตรฐานกระบวนการผลิต(GMP)4,900อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ธรรมศาสตร์รังสิต
10517/11/2018 ถึง 17/11/20181MT001 : หลักสูตรการออกแบบและการปรับแก้ไขพื้นที่เพื่อการขออนุญาตสร้างโรงงานขนาดเล็ก ตลอดจนเตรียมความพร้อมเพื่อการขอมาตรฐานกระบวนการผลิต(GMP)4,900อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ธรรมศาสตร์รังสิต
10610/10/2018 ถึง 10/10/20181MT001 : หลักสูตรการออกแบบและการปรับแก้ไขพื้นที่เพื่อการขออนุญาตสร้างโรงงานขนาดเล็ก ตลอดจนเตรียมความพร้อมเพื่อการขอมาตรฐานกระบวนการผลิต(GMP)4,900อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ธรรมศาสตร์รังสิต
10715/09/2018 ถึง 15/09/20181MT 001 : หลักสูตรการออกแบบและการปรับแก้ไขพื้นที่เพื่อการขออนุญาตสร้างโรงงานขนาดเล็ก ตลอดจนเตรียมความพร้อมเพื่อการขอมาตรฐานกระบวนการผลิต(GMP)4,900อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ธรรมศาสตร์รังสิต
10821/08/2018 ถึง 21/08/20181MT 001 : หลักสูตรการออกแบบและการปรับแก้ไขพื้นที่เพื่อการขออนุญาตสร้างโรงงานขนาดเล็ก ตลอดจนเตรียมความพร้อมเพื่อการขอมาตรฐานกระบวนการผลิต(GMP)4,900
10911/07/2018 ถึง 11/07/20181MT 001 : หลักสูตรการออกแบบและการปรับแก้ไขพื้นที่เพื่อการขออนุญาตสร้างโรงงานขนาดเล็ก ตลอดจนเตรียมความพร้อมเพื่อการขอมาตรฐานกระบวนการผลิต(GMP)4,900อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ธรรมศาสตร์รังสิต
11006/06/2018 ถึง 06/06/20181MT 001 : หลักสูตรการออกแบบและการปรับแก้ไขพื้นที่เพื่อการขออนุญาตสร้างโรงงานขนาดเล็ก ตลอดจนเตรียมความพร้อมเพื่อการขอมาตรฐานกระบวนการผลิต(GMP)4,900อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ธรรมศาสตร์รังสิต
11112/05/2018 ถึง 12/05/20181MT001 : หลักสูตรการออกแบบและการปรับแก้ไขพื้นที่เพื่อการขออนุญาตสร้างโรงงานขนาดเล็ก ตลอดจนเตรียมความพร้อมเพื่อการขอมาตรฐานกระบวนการผลิต(GMP)4,900อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ธรรมศาสตร์รังสิต
11205/04/2018 ถึง 05/04/20181MT001 : หลักสูตรการออกแบบและการปรับแก้ไขพื้นที่เพื่อการขออนุญาตสร้างโรงงานขนาดเล็ก ตลอดจนเตรียมความพร้อมเพื่อการขอมาตรฐานกระบวนการผลิต(GMP)4,900อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ธรรมศาสตร์รังสิต
11307/03/2018 ถึง 07/03/20181MT 001 : หลักสูตรการออกแบบและการปรับแก้ไขพื้นที่เพื่อการขออนุญาตสร้างโรงงานขนาดเล็ก ตลอดจนเตรียมความพร้อมเพื่อการขอมาตรฐานกระบวนการผลิต(GMP)4,900อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ธรรมศาสตร์รังสิต
11407/03/2018 ถึง 07/02/20181MT 001 : หลักสูตรการออกแบบและการปรับแก้ไขพื้นที่เพื่อการขออนุญาตสร้างโรงงานขนาดเล็ก ตลอดจนเตรียมความพร้อมเพื่อการขอมาตรฐานกระบวนการผลิต(GMP)4,900อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ธรรมศาสตร์รังสิต
11517/01/2018 ถึง 17/01/20181MT 001 : หลักสูตรการออกแบบและการปรับแก้ไขพื้นที่เพื่อการขออนุญาตสร้างโรงงานขนาดเล็ก ตลอดจนเตรียมความพร้อมเพื่อการขอมาตรฐานกระบวนการผลิต(GMP)4,900อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ธรรมศาสตร์รังสิต
11615/12/2017 ถึง 15/12/20171 วันMT002 : หลักสูตร Gmp โรงงาน (โรงงานอาหาร อาหารเสริม เครื่องสำอาง สมุนไพรหมวด ข.)4,900 บาท อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
11713/12/2017 ถึง 13/12/20171 วันMT001 : การออกแบบและการปรับแก้ไขพื้นที่เพื่อการขออนุญาตสร้างโรงงานขนาดเล็ก ตลอดจนเตรียมความพร้อมเพื่อการขอมาตรฐานกระบวนการผลิต(GMP)4,900 บาท อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

Total 117 Record : 6 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6

ความหมายของไอคอน
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตร ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตร
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติ ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้ว หลักสูตรจองเต็มแล้ว
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติ ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้ว หลักสูตรจองเต็มแล้ว


ควบคุมคุณภาพหลักสูตรโดย ดร. สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธาน ชมรมผู้เช่าอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ผู้บริหารบริษัทนวัตกรรม วิจัยพัฒนา ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช
รายการอายุร้อยร้อยล้าน


Copyright © 2016 Institute of Innovation Education and Training Center
131 ห้อง 227 อาคารกลุ่มนวัตกรรม1 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 Tel: 0-2564-7000 ต่อ 5204, 0-2564-7200 ต่อ 5205
https://www.facebook.com/ioitraining/