ค้นหา : ประจำเดือน
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบ : 108 หลักสูตร
No. วันที่อบรม วัน ชื่อหลักสูตร ราคา สถานที่ เอกสาร ช่องทาง
120/07/2019 ถึง 20/07/20191 วันMT 001 : Workshop การออกแบบและการปรับแก้ไขพื้นที่เพื่อการขออนุญาต สร้างโรงงานขนาดเล็ก ตลอดจนเตรียมความพร้อมเพื่อการขอ มาตรฐานกระบวนการผลิต Primary GMP 4,900 บาทอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
227/04/2019 ถึง 27/04/20191 วันMT 001 : Workshop การออกแบบและการปรับแก้ไขพื้นที่เพื่อการขออนุญาต สร้างโรงงานขนาดเล็ก ตลอดจนเตรียมความพร้อมเพื่อการขอ มาตรฐานกระบวนการผลิต Primary GMP 4,900 บาทอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
330/03/2019 ถึง 31/03/20192 วันHP001 : The Homeopathic Home Prescriber 5,500 บาท อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
414/03/2019 ถึง 14/03/20191 วันPS008 : การสกัด GABA จากข้าวไทย และ workshop การแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ5,000 บาท อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
523/03/2019 ถึง 23/03/20191 วันMT009 : การตรวจประเมินภายในระบบ ASEAN GMP สำหรับโรงงานเครื่องสำอางค์(Internal Audit ASEAN GMP for Cosmetic)4,900 บาท อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
609/03/2019 ถึง 09/02/20191 วันMT005 : Workshop การสร้างเอกสาร และ การควบคุมเอกสาร ในระบบ GMP4,900 บาท อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
714/02/2019 ถึง 14/02/20191 วันPS006 : เทคนิคการสกัดและการแปรรูปถั่งเช่าเป็นผลิตภัณฑ์ด้านความงาม5,000 บาท อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
823/02/2019 ถึง 23/02/20191 วันMT002 : Workshop หลักสูตร การเตรียมความพร้อมเพื่อขอ GMP โรงงานเครื่องสำอาง 4,900 บาท อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
917/01/2019 ถึง 17/01/20191 วันPS003 : การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชตระกูลส้ม 5,000 บาท อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
1009/02/2019 ถึง 19/01/20191 วันMT001 : Workshop การออกแบบและการปรับแก้ไขพื้นที่เพื่อการขออนุญาต สร้างโรงงานขนาดเล็ก ตลอดจนเตรียมความพร้อมเพื่อการขอ มาตรฐานกระบวนการผลิต Primary GMP 4,900 บาท อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
1115/01/2019 ถึง 15/01/20191 วันMKT006 : สัมมนา การยกระดับธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ฟรี อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
1226/02/2019 ถึง 26/02/20191 วันRA 004 : Workshop หลักการและเทคนิคขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ สินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์แผนโบราณ เสริมอาหาร และเครื่องสำอาง ต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา4,900 บาท อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
1301/12/2018 ถึง 01/12/20181 วันMT 005 : Workshop การสร้างเอกสาร และ การควบคุมเอกสาร ในระบบ GMP4,900 บาท อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
1429/06/2018 ถึง 29/06/20181 วันMKT 006 : การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่และเชื่อมโยงธุรกิจฟรี อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
1524/07/2018 ถึง 24/07/20181 วันMT 007 : ศึกษาดูงานใน สวทช. เพื่อความร่วมมือในนวัตกรรม เว้นการขอทุนและสิทธิประโยชน์ต่างๆฟรี อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
1612/05/2018 ถึง 12/05/20181 วันMT001 : Workshop การออกแบบและการปรับแก้ไขพื้นที่เพื่อการขออนุญาต สร้างโรงงานขนาดเล็กตลอดจนเตรียมความพร้อมเพื่อการขอ มาตรฐานกระบวนการผลิต Primary GMP4,900 บาท
1723/05/2018 ถึง 23/05/20181 วันMT006 เสวนา : แนวทาง การเขียนขอทุนสนับสนุน การพัฒนาสินค้า กับภาครัฐฟรีอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
18In HOUSE1 วันMT 006 : Workshop การเขียนขอทุนสนับสนุนและการพัฒนาสินค้า กับภาครัฐ4,900 บาทอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
1924/04/2018 ถึง 24/04/20181 วันMT 004 : ไขรหัสพัฒนาบุคลากรด้วยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ฟรี อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
2015/12/2018 ถึง 15/12/20182 วันPS 002 : พื้นฐานการผลิตเบียร์ในระดับอุตสาหกรรม (15,22 ธันวาคม 2561)7,000 บาทมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Total 108 Record : 6 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] Next>>

ความหมายของไอคอน
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตร ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตร
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติ ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้ว หลักสูตรจองเต็มแล้ว
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติ ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้ว หลักสูตรจองเต็มแล้ว


ควบคุมคุณภาพหลักสูตรโดย ดร. สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธาน ชมรมผู้เช่าอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ผู้บริหารบริษัทนวัตกรรม วิจัยพัฒนา ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช
รายการอายุร้อยร้อยล้าน


Copyright © 2016 Institute of Innovation Education and Training Center
เลขที่ 255-257 ซอยสาธุประดิฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
Tel: 02-284-1134, 02-284-1218 Mobile: 082-799-7300 Fax: 02-294-0705, 02-294-9820, 02-683-5312
Website: http://www.ioithailand.net E-Mail: ioi.thailand.for.information@gmail.com Line: Khunmarkz